มะเร็งรังไข่ระยะที่ 3 

ผ่าตัดมดลูกกับรังไข่ด้านซ้าย ด้านขวาไม่สามารถผ่าตัดได้เนื่องจากติดกับผนังลำไส้