ระบบได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ทางฝ่ายจัดส่งจะรีบดำเนินการส่งสินค้าให้เร็วที่สุดค่ะ

กรณีสั่งซื้อก่อน 13.00 น. สินค้าจะได้ในวันถัดไป

กรุงเทพ รับสินค้า ใน 3 ชั่วโมง

สอบถามเพิ่มเติม

081770178