ระบบได้ทำการบันทึกสิทธิพิเศษของท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตาม ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ที่แจ้งมาโดยเร็วนะคะ

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ให้ผู้รับของเร็วที่สุดนะคะ